Het intergemeentelijk toeristenbureau / Office de tourisme intercommunal (OTI) van het Pays de Saint-Flour hergroepeert een groot territorium dat het oosten van de Cantal beslaat.

Onze missie bestaat erin om te onthalen, raad te geven en onze toeristische bestemming te verbeteren en uit te bouwen. We hebben als doel de toeristische uitstraling van onze streek te ondersteunen en te promoten aan de zijde van onze verkozenen en de professionelen die er deel van uitmaken.

Onze toeristenbureau’s geven raad en toeristische informatie aan de bezoekers.

We zijn aanwezig in Saint-Flour (bovenstad en benedenstad), Chaudes-Aigues, Neuvéglise, Pierrefort, Ruynes-en-Margeride en St-Urcize.

Kwaliteit gegarandeerd

Het toerismebureau is geklasseerd in categorie 2 door het ministerie van toerisme. Het heeft hierdoor bepaalde verplichtingen ten opzichte van de bezoekers, de professionelen en de ploeg.

Verplichtingen ten opzichte van de bezoekers

Een niveau van service voorstellen dat coherent is tussen de 6 toerismebureau’s : gezellige en toegankelijke lokalen, een meertalig onthaal, wifi ter plaatse of in de directe nabijheid, informatie toegankelijk 24u/24u

De bezoekers op een correcte manier raad geven : respectvol, luisterend, tijd nemen, de beste raad geven dankzij een uitstekende kennis van de streek, altijd een antwoord geven, de wachttijd beperken, binnen de 24u antwoorden op elke telefonische of schriftelijke vraag, de telefoon beantwoorden voor de 4de beltoon, …

De gegeven informatie garanderen : juiste informatie met exacte bronvermelding, regelmatige updates aan het onthaal en op internet, drietalige internetsite aangepast aan tabletten en smartfones, …

De noden van de bezoekers in acht nemen : de tevredenheid van de bezoekers bevragen en indien nodig verbeteringen of wijzigingen aanbrengen

De tevredenheid van de bezoeker verbeteren : acties en nuttige nieuwe diensten aanbieden aan de bezoekers, het numerieke aanbod uitbreiden, de acties voor een duurzame ontwikkeling versnellen.

Verplichtingen ten opzichte van de professionelen

Luisteren naar hun suggesties, hen volgen en begeleiden in de evolutie van hun toeristisch aanbod

Interne verplichtingen

Helpen met de professionele verbetering van het toerismebureau (constante opleiding, interne organisatie en communicatie), het kennen van en streven naar een verdere ontwikkeling van de kwaliteitsnormen, werken aan het « goed samenwerken » op de werkplek.

Onze diensten

Onthaal en toeristische informatie, wifi, shop

Service voor groepen : begeleide bezoeken, verblijven, congressen/seminaries, familiefeesten

Service om de beschikbare plaatsen te kennen van de logementen tijdens de zomervakantie.

Circuits voor bezoeken, audiogidsen, spelletjesboekjes voor kinderen, begeleide bezoeken, …